TABO piece kremacyjne - krematoria - Strona Główna

Piece kremacyjne

Konstrukcja szwedzkiego pieca kremacyjnego marki TABO jest opatentowanym wynikiem

wielu lat doświadczeń i testów zarówno w laboratoriach producenta, ale przede wszystkim dziesiątek lat eksploatacji naszych pieców kremacyjnych w setkach krematoriów w całej Europie i milionów przeprowadzonych spopieleń zwłok.

Konstrukcja pieca kremacyjnego TABO

Piec kremacyjny TABO zbudowany jest z dwóch komór spalania, z których każda jest wyposażona w samodzielny palnik, autonomiczny system dostawy powietrza, zestaw urządzeń analityczny oraz układ rekuperacyjny. Komora główna (kremacyjna) szwedzkiego pieca kremacyjnego TABO służy bezpośrednio do przeprowadzenia spalania ciała ludzkiego - kremacji. W komorze głównej pieca kremacyjnego jest umieszczana trumna ze zwłokami i to w niej następuje całkowite spopielenie zwłok. Komora pomocnicza (dopalająca) pieca do spopielania zwłok jest przeznaczona wyłącznie do prawidłowego dopalenia spalin powstających w procesie kremacji odbywającej się w komorze głównej. Komory pieca kremacyjnego są od siebie oddzielone podłogą, czyli paleniskiem na którym stawiana jest trumna i na którym odbywa się spopielenie zwłok, oraz obudowane warstwą ceramicznej izolacji bocznych ścian pieca kremacyjnego. Każda z komór pieca jest wyposażona układ urządzeń pneumatycznych których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego nadmiaru tlenu w trakcie procesu kremacji. Komora główna pieca do spopielania zwłok firmy TABO ma kształt pozwalający na swobodne umieszczenie w niej trumny ze zwłokami osoby kremowanej i jest wykona w całości z kwasoodpornych i termoakomodacyjnych cegieł. Komora pomocnicza pieca kremacyjnego ma układ labiryntu, przez który system pneumatyczny pieca przemieszcza z odpowiednią prędkością spaliny, w odpowiednich miejscach są eżektory powietrza, lufciki wymiany ciśnieniowej, oraz dwukoronowy palnik o minimalnym czasie reakcji - pozwalający na utrzymanie odpowiedniej temperatury i właściwych warunków dopalenia spalin pokremacyjnych. Komora pomocnicza pieca kremacyjnego znajduje się poniżej paleniska i komory spalania, dzięki czemu ciepło w niej wytworzone jest ponownie wykorzystywane dla usprawnienia procesu spopielenia zwłok - bezpośrednie podgrzewanie komory głównej, oraz naddatek energii cieplnej powstający ze spalania paliwa (gazu ziemnego lub oleju opałowego) jest odzyskiwany za pomocą rekuperatora stropowego lub kumulowany w akumulatorze termicznym. Energia ta służy do podniesienia sprawności energetycznej pieca kremacyjnego i pozwala na znaczne obniżenie ilości zużywanego paliwa potrzebnego do przeprowadzenia kremacji.

Szwedzki piec kremacyjny TABO - kremacja bezpieczna dla środowiska

Pneumatyczny system transferu spalin pokremacyjnych z komory głównej pieca kremacyjnego do komory pomocniczej jest sterowany automatycznie przez komputer sterujący procesem spopielenia zwłok. W komorze dopalania spalin utrzymywana jest temperatura minimum 850 stopni Celsiusa i zawartość tlenu na poziomie od 9 do 11% przez cały czas trwania kremacji. Aby utrzymać takie warunki oczywiście w piecu kremacyjnym musi być umieszczona sonda tlenowa, pracująca w sposób ciągły i analizująca zawartość tlenu w spalinach. W takich warunkach fizyko-chemicznych spaliny po kremacji są poddawane pełnej oksydacji. Proces ten trwa przez minimum dwie sekundy. W tym czasie spaliny wprawiane są w ruch wirowy, dzięki czemu wyodrębniane są z nich cząstki stałe, a cały wolumen spalin jest skutecznie utleniany. Tak zorganizowany system dopalenia spalin z pieca kremacyjnego drastycznie ogranicza emisję niespalonych substancji do środowiska oraz optymalnie wykorzystuje energię dostarczoną do pieca kremacyjnego. Pozwala to uzyskać więcej energii ze spalonego paliwa służącego do utrzymania temperatury w trakcie spopielenia zwłok. Energia ta jest przeznaczona na podtrzymanie i stymulowanie procesu spopielenia zwłok, skuteczne i bezpieczne dopalenie spalin powstających w czasie kremacji, a nadwyżki uzyskanej energii kumulowane w strukturze pieca i rekuperatorze - dzięki czemu przy kolejnych spopieleniach piec kremacyjny potrzebuje znacznie mniej energii. Ta cecha odróżnia nasze piece kremacyjne od urządzeń konkurencji - szczególnie od pieców kremacyjnych zintegrowanych z kominem - w których komin wychodzi bezpośrednio z pieca kremacyjnego lub jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie. Bezpośrednią kontrolę nad procesem dopalania spalin powstałych w wyniku kremacyji sprawuje układ analizatora spalin, którego odczyty przekładają się na sterowanie przebiegiem procesu dopalania spalin powstałych w wyniku kremacji, dostawami powietrza do komory pomocniczej pieca, regulacją ciśnienia spalin przed palnikiem i na wyjściu z komory, oraz temperaturą panującą w kanałach spalinowych pieca.

Eksploatacja pieca kremacyjnego

 

Projekt i wykonanie TABO 2009


Kompletne systemy kremacji